Samen / Sami

Inleiding

De oorspronkelijke bevolking van het Noorden van Scandinavie zijn de Samen (bij ons beter bekend als de Lappen). Zij noemen hun leefgebied Sápmi. Deze bevolkingsgroep bestaat uit ongeveer 60.000 personen waarvan ongeveer de helft in het Noorse deel van Lapland woont. De geschiedenis van de Samische cultuur  gaat meer dan 2.000 jaren terug. Lang voor die tijd, bij het terugtreden van de ijskap werd het Noorden al bevolkt. De imposante rotstekeningen op de rotsen van de Alta fjord zijn daar stille getuigen van. Deze tekeningen gaan van 2.000 tot 6.000 jaar terug.

Aanvankelijk was het een jagers- en verzamelaarsvolk. Vanaf de 17e eeuw ontwikkelde zich de rendierteelt. Dit vormde de belangrijkste bestaanswijze en de Samische cultuur is hier ook geheel van doortrokken. Naast rendieren bleef jacht, visserij en het plukken van bessen en paddestoelen bronnen van bestaan. Tegenwoordig kan daar de toeristenindustrie aan worden toegevoegd.

Het land werd collectief beheerd, en behoorde toe aan groepen, Siida genaamd. Deze groepen varieerden van 25-130 personen.

De Samische taal behoort tot de Fins-Hongaarse taalgroep en kent drie grote dialecten: het Zuidelijk, het Noordelijk en het Oost Samisch.

Samisch parlement

Het behoud van de Samische cultuur heef onder grote druk gestaan, maar tegenwoordig is er ook van officiële zijde een zekere erkenning. Noorwegen, Zweden en Finland hebben vandaag de dag ieder een eigen Samen parlement met beperkte bevoegdheden.

Samische parlementen:

De samen beschikken over enkele eigen hogescholen en kennen eigen organisaties. Via het same.net vindt ook uitwisseling via het internet plaats.

Musea

Musea die veel aandacht besteden aan de Samische cultuur of geschiedenis zijn:

Bron: o.a. The Sami, indigenenous People of the Artic, Davvi Girji o.s. 1993.

Factsheets

De volgende brochure (in het Engels) geeft veel informatie:The sami - an indigenious people in Sweden