Ångermanland en Medelpad

De provincie Västernorrland omvat de landstreken Ångermanland en Medelpad

Inhoud

 

Västernorrland

Västernorrland är mångfaldens län. De olika kommunerna bygger på olika traditioner, har olika styrkor och möter olika utmaningar. Stora resurser finns i den norrländska råvarubasen skog och vattenkraft. Länet präglas av export-inriktade, tillverkande storföretag, som sedan länge har agerat på världsmarknaden, men också av entreprenörer. I länet finns stora naturvärden ochnaturrikedomar, bl.a. i form av en hög kust och djupa älvdalar med områden för rekreation och friluftsliv. Höga Kusten, som nyligen blev utnämnt till världsarv, är en unik företeelse i världen. Kulturlivet är varierat med musik, teater och konst för olika målgrupper och på idrottens område är länet framstående med nationella och inter- nationella framgångar. Längs kusten finns Norrlands största sammanhållna arbetsmarknad och länet erbjuder såväl stadens puls som naturens lugn. Båda utgör regionala tillgångar som måste få utvecklas efter sina egna villkor.

 

Gemeentes in Västernorrland:

 

overige informatie:

 

Wandelen in Västernorrland

 

Höga Kustenleden.
13 mils vandringsled från Varvsberget i Örnsköldsvik till Veda vid Ångermanälvens mynning. Den går genom Skuleskogens nationalpark och är uppdelad i 13 etapper. Ingenstans kan du vandra så högt och så nära kusten.

Arnäsleden.
Sju mils familjevänlig vandringsled med kulturminnen, vildmarksstämning, fiske, fäbodar mm. Det är den enda låglandsled som man kan flyga till och direkt från flygplatsen påbörja vandringen via en anslutningsstig. Nätra fjällskog med fäbodleden. Ett omfattande nät av stigar binder samman ett dussintal fäbodar. Flera av fäbodarna är renoverade och står alltid öppna. Området ligger högt och påminner om fjällterräng.

 

email

contact

wie ben ik