Dalarna

 

Dalarna

I Dalarna möts tradition och nytänkande. Här finns ett brett och spännande näringsliv, från knäckebröd och dalahästar till högteknologisk stålindustri och elektrooptik. Naturen varierar från slätterna och det anrika bergslagslandskapet i söder över Siljansbygden till fjällen i norr. 70 procent av landskapet är täckt av skog. Länet har drygt 6000 sjöar och ca 150 naturreservat. Naturen och ett rikt kulturliv gör att Dalarna är ett av Sveriges största turislandskap, såväl sommar som vinter. Falun Folkmusik festival, Musik vid Siljan, Vasaloppet och Vansbrosimningen är några evenemang som lockar både turister och dalfolk. Högskolan Dalarna har ca 6000 studenter och erbjuder 50 utbildningsprogram och över 200 fristående kurser. Det är lätt att ta sig till och från länet, från länsgräsen tar det 1,5 timme med X200-tåg till Stockholm, bara ca en timme till Arlanda. (bron lst.se)

Dalarna is the most Swedish of all Swedish counties and provinces. This is where the tourists go - Dalarna is one of Sweden's largest tourist attractions.
We have natural beauty, culture, cultural environments, and traditions - and yet, time has not stood still. On the contrary! The unique aspect of Dalarna is that the meeting of old and new has not been a culture crash, but a development: of the cities, of commerce, of our living environment. Now, modern technology has made it possible for even more people to appreciate the unique environment of Dalarna.

Dalarna has a rich commerce, with a strong base of large companies in such industries as steel, wood, and electrical power, and a large number of small and middle-sized companies. We manufacture practically everything, from steel and paper to Swedish crispbread and the famous Dala horses that have become a symbol of Sweden.


The Siljan area - the heart of Sweden - has remained the most swedish of all landscapes. Situated in the centre of our country, the area has had little influence from outside. Unaffected by the authorities the inhabitants became self-confident, strong and outright, therefore, when Gustav Vasa and other kings needed help, they turned to the Dalecarlian men. (bron dalarana.se)

Gemeentes in Dalarna

Overige informatie

Wandelen in Dalarna

Wandelpaden

Twee bekende paden in Dalarna zijn het Siljansleden en de Vasaloppsleden. In Dalarna beginnen ook de Zuid Zweedse fjallen, een populair wandelgebied met goede accomodaties.

Siljansleden

Informatie over deze tocht is te verkrijgen bij de touristburo's van de gemeente Leksand, Mora, Orsa en Rattvik. Zij hebben een gezamenlijk site Siljan Turism in Dalarna.

De tocht start in Mora en loopt in een cirkel om het meer van Siljan heen.

Onderstaande beschrijving komt van ...

Vandringsledenär ca. 34 mil lång och följer huvudsakligen gamla fäbodstigar. Leden går genom ett storkuperat och mäktigt landskap med höjdskillnader på över 400 meter. Många gamla väl bibehållna fäbodar som påminner om gamla tiders fäbodliv passeras. Vandraren upplever större och mindre sjöar som ett välkommet avbrott i den dominerande skogs- och myrterrängen. Vattnen erbjuder bad- och fiskemöjligheter och det finns gott om rådjur och älgar i skogarna runt Siljan.

Hänvisningsskyltar och orangefärgad målning runt trädstammar gör det lätt att följa leden. Rast- och lägerplatser finns anordnade på lämpliga avstånd. Vandringen går till stor del i vildvuxen terräng och för längre turer är det nödvändigt att vara väl utrustad. För ytterligare information - kontakta gärna någon av turistbyråerna i Siljansbygden.

Platser som passeras på en vandring - med start i Leksand:

Leksand - ligger vid Österdalälvens utlopp. Här finns kyrkvallen med en väl bevarad medeltida kyrka. Hembygdsgårdarna ger prov på ortens byggnads- och kulturhistoria.

Limsjön - är en av länets mera intressanta fågelsjöar. I södra delen av sjön finns ett fågeltorn och här betar hjortar och höglandskor.

Fallsbjörken och Böle - är vidsträckta, natursköna strövområden. Hingstarnas betessläppning på våren är sevärd med kampen om ledarskapet i flocken.

Hedsåsens Fäbod - är en fäbod i bruk.

Rättvik - har ett naturmuseum som visar det unika växt- och djurlivet samt Siljansbygdens geologi. Rättviks kyrka på udden i Rättviken har strax intill en ålderdomlig tiondebod samt ett 90-tal kyrkstallar från 1400- och 1700-talen. Långbryggan med sina 625 meter är Sveriges längsta brygga.

Nittsjö Keramikfabrik - utnyttjar den lokala tillgången på lerskiffer vid sin tillverkning.

Springkällan - är ett underjordiskt vattendrag som sprutar upp en ca. 3 meter hög vattenstråle. Den uppstod vid en borrning efter olja år 1869.

Trollskuru - är en kanjon med en fantasieggande grottbildning som påminner om en bakugn.

Styggforsen - är ett 36 meter högt vattenfall med en mycket intressant geologisk omgivning.

Meditationsplatsen i Norrboda - är högt belägen med en underbar utsikt över Oresjön.

Gammelstan i Norrboda - är unik som hembygdsmuseum. Den består av två gårdar med sammanlagt 26 byggnader som står kvar där de byggdes på 1600-1800-talen.

Vindförbergs udde - är en grusformation med en stenåldersboplats och järnåldersgravfält. Området är fridlyst som naturreservat.

Ärteråsens Fäbod - är en levande fäbod med en stor samling byggnader.

Skräddar-Djurberga Fäbod - är en levande fäbod med byggnader från 1400-1600-talen.

Storstupet - är en kanjon utefter Ämån. Inlandsbanan passerar på en bro som spänner 34 meter över fallet.

Hornberga Kappelby - ligger i Unnåns dalgång. Utanför byn finns Europas största bestånd av ormgranar.

Grönklitt - är en fritidsanläggning med stort utbud av främst vinteraktiviteter. Grönklitts bjärnpark är Europas största - och innehåller förutom björn även varg och lodjur.

Fryksås Fäbodar - är belägen på höjderna norr om Orsasjön och är den största bevarade samlingen av fäbodstugor som finns i Sverige.

Orsa - ligger vid norra delen av Orsasjön. Orsa kyrka har medeltida detaljer bevarade. Orsa hembygdsgård har rika samlingar av bruksföremål och timmerbyggnadskonst ifrån orten.

Spjutmosjön - är en konstgjord sjö genom uppdämning av Österdalälven.

Hemusheden - är en del av Bonäs flygsandfält, Skandinaviens största fossila.

Mora - ligger vid Österdalälvens inflöde i Siljan. Invid Vasaloppsmålet finns ett Vasaloppsmusem. Konstnären Anders Zorns verk kan ses på Zornmuséet och i Zorngården finns hans och Emmas samlingar.

Siljansfors - är ett järnbruk med endast masugnsruinen kvar. Detta ingår nu i Siljansfors Skogsmuseum där äldre redskap och förläggningar kan se

info afkomstig van de gemeente Ore (www.ore.w.se/oreguiden/sport_fritid/siljasl.html

 

Vasaloppsleden

Dit pad heeft een eigen site Vasaloppsleden

Sälenfjällen

Op de site van Stefan Nicolaisen treft u beschrijvingen van tochten door Sälenfjällen met gedetailleerde kaartjes.

Romboleden

Romboleden is een oude pilgrimsroute van Köping naar Trondheim in Noorwegen.

Overig

In Dalarna worden enkele hotelaccomodaties door Nederlandse echtparen gerund.