Öland (provincie Kalmar)

Inhoud

Inleiding

Sverigeturism beschrijft Öland als volgt:
Öland is the pearl of Sweden. This is the province where the Swedes come to when they want to have a real holiday at home. Here you will find the best beaches, the most wonderful array of birds and according to some, the friendliest people. Öland has a very long history. It goes back thousands of years. The ancient strongholds still remain to remind us of their existence. The island put up with foreign invaders for many centuries before finally becoming a part of the kingdom of Sweden.Years of being a member of the Hanseatic League affected both the physical appearance of the island and the mentality of the inhabitants forever. Nowadays the island is invaded mainly by tourists and birds.

Every summer, many thousands of Swedes come to spend their holidays here, either lazing on the beach or enjoying the beautiful nature with its many species of birds that migrate here every year. Öland is a favourite spot to spend Midsummer's Eve, especially among young people. Every summer tens of thousands of visitors come here, making Öland one of the most popular tourist destinations in Sweden.

De beschrijving laat al zien dat je Öland het best in het voor en naseizoen kunt bezoeken, als je enige rust op prijs stelt.

Sites

Algemene portalen:

Gemeentes in Öland

Wandelen in Öland

Het eiland Öland kent de volgende wandelpaden

Onderstaande informatie is afkomstig van de site Oland.com. (Deze site wordt gemaakt door Ölandsbladets IT-avdelning.)

Böda vandringsled ( 50 km)

Een wandelpad in door het Noorden van ölands natuur

1. Vandringen börjar i Byrums Sandvik. Strax söder om Sandvik, utmed Kalmarsund, finns Ölands raukar att beskåda, Ölands enda utpräglade raukområde.

2.Vandringen går mot Byrum söder om idegransområdet. Idegranen är ett mytomspunnet träd från forntiden som dessutom är giftigt.

3.Strax öster om idegransbeståndet ligger Skäftekärr och Thujabeståndet. Skäftekärr är ett gammalt jägmästarboställe, där idag Vision Skäftekärr huserar och driver ett järnåldersmuseum. Dessutom finns en järnåldersgård rekonstruerad. Parken runt omkring är mycket sevärd med ett hundratal olika träslag. Det märkligaste och kanske vackraste beståndet med träd är Thujabeståndet med träd som sträcker sig trettio meter upp. Dessa planterades av jägmästare Johan Emil Bohman på 1800-talet. På Skäftekärr hittar Du också en turistbyrå och ett café. Öppet året om.

4.Vandringen fortsätter i nordostlig rikting mot Böda och sedan utmed hela Bödabukten, där Ölands längsta sandstrand bjuder tillfälle till ett dopp om man så önskar.

5.Efter bukten, i Fagerrör, finns möjlighet att ta en tur på den gamla skogsjärnvägen för att vila fötterna. Den ursprungliga Bödabanan anlades 1909 för transport av timmer från Böda Kronopark till ett ångsågverk i Nabbelund. En sträcka på 4,5 km är återuppbyggd mellan Fagerrör och Trollskogen.

6.Har Du kraft kvar i benen fortsätter Du naturligtvis till fots mellan Fagerrör och Trollskogen. Trollskogen är urskog med vindpinade tallar vid kustbandet, gamla ekar och murgröna på träden. Vid entrén finns utställningen Naturum.

7.Du fortsätter runt Grankullaviken upp till Nabbelund innan du vänder söderut. Orkar Du kan Du naturligtvis gå de kilometer extra som leder ända upp till Ölands norra udde och fyren Långe Erik och sedan söderut igen. Strax innan Du någ Sjöstorp vänder leden västerut mot Torp.

8. Du passerar norr om Getterum som är urskogsartad tallhed på ett före detta flygsandsfält.

9. Lindreservatet bjuder på vandringsstig genom slåtterängar, alvarsmark och olika skogstyper. Sedan går leden söderut igen.

10. Efter en rejäl bit vandring kommer Du till Masteträden och Albeståndet. Tallarna är drygt 200 år gamla och sådana användes förr till master på båtar.

11. Därifrån går leden utmed Kalmarsund för att så småningom åter nå Byrums Sandvik.

Gråborg Ismantorps borg (37 km)

I höjd med bron, mitt på Öland ligger Gråborg. Därifrån kan Du vandra till en annan borg, Ismantorps borg, och tillbaka igen. Vandringen är 37 km lång och leder till många vackra och intressanta platser. Vandringsleden är utmärkt med skyltar och röd markering.

1.Utgångspunkten är Gråborg, byggd under 500-talet och den största av Ölands fornborgar. Borgen användes på järnåldern och långt in på nyare tid. Så sent som 1677 användes den som försvarsborg åt holländare och danskar. Den har också använts som marknadsplats.

2.Gå norrut från Gråborg. Efter ungefär 4 km kommer Du till Lindsmossen (nordväst om vägen)där det finns gott om orkidéer.

3.Ytterligare en bit österut ligger byn Södra Bäck som är omnämnd i skrift redan på medeltiden. En välbevarad stenbro skiljer Södra och Norra Bäck.

4.Byn Norra Bäck från 1500-talet, med mangårdsbyggnader från 1800-talet, är också värd ett besök.

5.Vid Vanserum delar sig leden och Du tar där vägen västerut. I Vanserum Malm kan Du beskåda bevarad malmbebyggelse och Vanserum mosse bjuder på naturskön miljö.

6.Ytterligare ett par kilometers vandring leder till Högmossen i Mittlandsskogen med en unik flora och ett rikt fågelliv. Här finns också Åkerby källsprång, en tidigare offerplats.

7.Nästa stopp, Hors brunn, är också en offerplats. I närheten ligger domarringar.

8.Du fortsätter norrut mot Ismantorp och utmed vägen syns rester av gammal bebyggelse.

9.Den nyanlagda skogsvägen bjuder på en rik och ovanlig flora.

10. Ismantorpsborg ligger inbäddad i Mittlandsskogens grönska. Borgen byggdes på 400-talet. Den har en sex meter tjock och tre meter hög ringmur med nio portar. Borgplanen rymmer 88 husgrunder. Antalet fynd vid utgrävningar och portar tyder på att detta var en kult- och marknadsplats. I området finns mycket orkidéer.

11.När Du vänt åter söderut passerar Du efter några kilometer Dyestad mosse. I mossens närhet finns många fornlämningar från järnåldern.

12.Även byn Dyestad, som finns omtalad i skrift 1568, passeras.

13.Efter att ha korsat stora vägen anländer Du till Runsten. Runstens kyrka, med sitt tornur och sina vackra smidesgrindar, är värd ett besök.

14.Hela området runt Runsten är rikt på fornminnen.

15.Du fortsätter från Runsten österut mot havet och kommer till Stenboudd fiskeläge.

16.Sjömarken här bjuder på en unik miljötyp och ett rikt fågelliv.

17.Efter att ha återvänt in mot stora vägen och fortsatt den en kilometer söderut kommer Du till Lopperstad. Här finns sammanhängande gravfält längs landborgen.

Du återvänder västerut mot Vanserum, vänder snart söderut, passerar Norra och Södra Bäck igen för att så småningom vara tillbaka i Gråborg.

Mörbylångaleden (79 km)

Med utgångspunkt i princip från brofästet leder Dig den 79 km långa Mörbylångaleden söderut, ända ner till Ottenby och södra udden. Du bestämmer själv hur stor sträcka Du vill avverka per dag. Leden presenteras här i fyra etapper.

Etapp 1 - 17 km

Starten sker vid Träffpunkt Öland, turistbyrån intill brofästet. Här kan Du passa på att få information om det mesta.
Gå västerut mot Kalmarsund. Följ cykelväg under Ölandsbroleden. Följ vägen åt nordost, korsta Saxnäsvägen och följ vägen längs södra delen av Ölands djurpark. Följ Mölltorpsgatan söderut under Ölandsbroleden. Vid stor granhäck, vik av österut (mot landborgen).
Följ Björnhovda bygata söderut. Vid Storgatan, följ denna österut (mot landborgen) ett tiotal meter innan leden viker av åt sydost på befintlig traktorväg. Följ denna upp till väg 136. Följ 136:an norrut ca 100 m och vik av åt öster mot Arontorp (vägskylt finns).
Följ Sagovägen till sitt slut, leden fortsätter in på en liten stig bland enbärsbuskarna. Stigen övergår i en traktorväg, riktning sydost. Följ markeringarna och Du är framme i Kåtorp. Vid den asfalterade vägen, sväng västerut. Vid ett gult hus, vik av söderut på en mindre traktorväg. Följ denna genom delar av Mittlandsskogen till Lenstad. Följ asfalterad väg i norra kanten av Stora Alvaret till Kalkstad och Skogsby. I Skogsby följer Du riksväg 136 söderut till vandrarhemmet där övernattningsmöjligheter finns.

Etapp 2

Gå 136:an söderut. Besök gärna den ekologiska stationen Torslunda söder om Skogsby. Vid vägskylt Kråketorp, vik västerut, från landborgen. Efter byn Kråketorp, följ gamla järnvägsbanken söderut mot Eriksöre. Vid pilmarkering sväng västerut mot Kalmarsund på mindre traktorväg. Följ traktorvägen till asfalterad väg nr 943 (kustvägen). Sväng söderut längs vägen till skylt Karlevistenen. Vik väster mot runstenen och vidare mot sundet. Karlevistenen är en av de bäst bevarade runstenarna på Öland.
Passera igenom ett buskage och följ stig, övergående i traktorväg, söderut. Följ denna väg som går parallellt med Kalmarsund genom den naturupplevelserika Vicklebyskogen. Gå i västra kanten av fågeleldoratot Beijershamn, tillika naturreservat och sväng söderut vid sopmajan söder om reservatet.
Gå längs den asfalterade vägen till skylt Sandbergen. Vik av söderut ca 100 m, därefter västerut längs södra delen av Stora Frögården. Sväng söderut och följ vägen förbi dansbanan genom sommarstugeområdet. När denna väg tar slut (vid scoutdalen), sväng österut (här finns ett stort antal postlådor). Gå söderut mot Mörbylånga. Strax före samhället, sväng västerut på traktorväg (vilken är en förlängning av motionsspåret) och följ denna fram till motionsspårets början. Övernattning kan ske på Mörby Vandrarhem.

Etapp 3 - 29 km

Följ Trollhättevägen söderut förbi Guldfågeln och Forsheda. Vid väg 942, sväng söderut mot Risinge. Vik av västerut (mot sundet) mot Risingehamn. Följ grusvägen fram till Klovenhälls läge. Här finns vindskydd och grillplats. Följ strandkanten söderut, ca 500 m. Vik av österut på ny grusväg. Följ denna genom olika skogstyper fram till Guldfågelns uppfödningsstallar.
Följ den asfalterade vägen förbi kommunens sopstation och fram till Kastlösa by (här finns övernattningsmöjligheter i Stiftsgården, Alvargården och på campingplatsen). Korsa väg 136, förbi gamla skolan och följ cykelleden mot Penåsa - även här finns vindskydd och grillplats - och vidare över Alvaret till Skärlöv.
Cykelleden slutar vid Skärlövs stationshus. Här börjar nu en sydlig vandring på eller längs den gamla järnvägsbanken, först till Segerstad (övernattningsmöjligheter finns i Solgården).

Etapp 4 - 17 km

Gå därefter vidare söderut mot Solberga. Passera öster om Träby fornborg och längre söderut, väster om Gräsgårds kyrka. På grund av uppodling följer leden inte helt rakt den gamla järnvägsbanken utan ibland viker leden i endera riktning. Här finns dock pilmarkeringar uppsatta. På vissa ställen får vandraren gå i kanten av odlad åker.
Där vallen/banken på nytt slutar i uppodlad mark, vik av västerut över nybyggd bro och snett sydväst mot Eketorps Fornborg. Vänligen betala entré och ta del av de många sevärdheterna som finns i Eketorps Fornborg.
Från Eketorps Fornborg, följ asfalterad väg söderut till landsväg 927. Gå österut. Innan ett vitt hus, vik av söderut (stätta och pilmarkering) in på den så kallade Vallgatan. Nu är det raka spåret söderut mot Ottenby. Sista kilometrarna (efter Enetri) följer Du landsvägen genom Näsby radby och Karl X:s mur till Ottenby vandrarhem (slutmålet).
Från Ottenby vandrarhem finns egna små leder ner till södra udden och fyren Långe Jan.
Från och med 1995 har du möjlighet att ta del av konstnärlig utsmyckning längs leden. Den så kallade Skulpturleden finns mellan Skärlöv och Segerstad.

Het pad is ook beschreven op de site van de gemeente Mörbylånga