Skåne

Inhoud

Skåne

Skåne förknippas ofta med gamla pilalléer, vitkalkade kyrkor, medeltida stadskärnor, slott och ett öppet landskap med milsvid kust. Men det är också ett modernt län i snabb förändringstakt. Förväntningarna är stora på utvecklingen i hela Öresundsregionen. Den fasta förbindelsen över Öresund och ytterligare infrastrukturinvesteringar ökar tillgängligheten och skapar möjligheter för hela Skåne att utvecklas. Näringslivet blir allt mer kunskaps- och forskningsinriktat. Här finns en bred satsning på högre utbildning och forskning i olika delar av Skåne som skapar nya möjligheter. Jordbruket och livsmedelsindustrin är viktig bas i skånskt näringsliv, men även läkemedelsindustrin och IT-sektorn är starka i Skåne

Skåne is zowel een landstreek (landskap), provincie (län) maar ook een regio (region).

De Regio Skåne is een nieuw regionaal bestuur sinds 1 januari 1999 en komt op voor de regionale belangen. Ze is een samenwerkingsverband met veel andere regionale aprtijen die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de regio (individuen, bedrijven, gemeenten, brancheorgranisatie, gemeenten, universiteiten en hogescholen, provinciale overheden etc.

Meer informatie

Gemeentes in Skåne

Wandelen in Skåne

Skåneleden bestaat uit vier lange afstandspaden:

1. Kust till Kustleden

Het pad is 280 km lang, is opgedeeld in twee kaarten en kent in totaal 20 etappen.
De twee kaarten bevatten de volgende stukken:

2. Nord till Sydleden

Het pad, 290 km lang, kent eveneens twee delen, met voor ieder deel een kaart:

3. Ås till Åsleden

Het pad , 140 km lang, loopt van Åstorp via Frostavallen naar Agusa. Het pad is op 1 kaart aangegeven.

4. Österlenleden

Het pad, 150 km lang, loopt van Ystad via Simirishamn naar Snogeholm

De kaarten kosten 40 SEK per stuk en zijn te bestellen bij: Skogssällskapet Förvaltnings AB
Skåneleden
Mölleröd 280 22 
VITTSJÖ

Maar je kunt ze ook direct via het internet bestellen op de site van Skåneleden. Hier vind je ook een uitgebreide routebeschrijving en andere relevante informatie.

Terra Scaniae

Introduction
Terra Scaniae™ is a non-profit internet project with the aim to present the history of Scania from the iceage to the 21 century. Terra Scaniae’s main targetgroup is children aged 12 to 16, but also the general public will find topics of interest on the website. The project Terra Scaniae is principally financed with subsidies from the Region of Scanias culturedepartment – Kultur Skåne – and the Foundation Culture of the Future, established by the Swedish Government.

På ett lättöverskådligt sätt får vi följa Skånes historia med början för 11 000 år sedan och fram till våra dagar. Danska och svenska skolbarn får med Terra Scaniae nya möjligheter att berika sina historiekunskaper genom att följa den regionala och lokala historia som sydsvenskar och danskar delar. - Terra Scaniae är både en källa till kunskap och samtidigt en modell för lärare och elever som arbetar med historia. För första gången får nu skolorna i Skåne, som enda region i Sverige, möjlighet att med ett nyproducerat material på Internet söka sig vidare i Skånes historia, säger Lena Sundgren-Brorsson, utvecklingskoordinator på Kultur Skåne. Terra Scaniae, som produceras av Kultur Skåne bygger på fyra kunskapsbanker: Personer, Historia, Kunskaper och Kartor. Terra Scaniae uppdateras ständigt, och nytt stoff produceras kontinuerligt. Berättelser och fakta granskas av experter och alla källor och sökvägar redovisas. Historiedetektiven som tas fram under hösten ger tips om hur man kan söka sig vidare i vårt kulturarv och betonar vikten av att granska och kontrollera källor. Adressen till Terra Scaniae är http://www.ts.skane.se/

Öresundsregionen /Øresundsregionen

Klik voor een vergroting

Met Denenmarken wordt samengewerkt in de verdere ontwikkeling van de Öresundsregio. Deze bestaat uit Skåne en Denenmarken ten oosten van de Grote Belt: Sjaelland, Bornholm. Hier wonen 3,5 mln mensen waarvan 1/3 Zweeds en 2/3 Deens.

Met de opening van de brug over de Öresund streven Denemarken en Zweden naar een verdere integratie van deze regio.

Zie voor meer informatie de volgende websites