start > cultuursite > strijd

strijd

De strijd tegen de indamming van Alta-rivier in de jaren 1978-82 was een markeringspunt in de strijd tegen de verdere ecologische verwoesting van Sápmi. Tegelijk was het ook een strijd voor gerechtigheid van het Samische volk. Het was ook een strijd om behoud van de leefgebieden van de Samen (een Samisch dorp zou onder water verdwijnen) en behoud van graasgebieden en trekroutes van de rendieren. Die strijd gaat nog immer door.

Op deze pagina wil ik informatie geven over die strijd. Zover is het nog niet. Ik beperk me nu even tot enkele meer actuele voorbeelden.

In 2020 trad de Samische schrijfster en performer Siri Broch Johansen op tijdens een protest bijeenkomst in Levajok met het slamgedicht 'Park'. Dit gedicht is een aanklacht tegen de mijnbouw- en windmolenindustrie die in de Samische rendiergebieden aan de slag willen. Het gedicht is in het Noors. Maar ook als u geen Noors verstaat is het de moeite waard.

U kunt het hele gedicht nalezen op de site Kilden.

In 2013 zond de NRK (Noorse TV) een documentaire uit over de strijd van een rendiereigenaar tegen het mijnbouwbedrijf Arctic Gold AB. Die wil midden in het gebied waar zijn rendieren kalveren een mijn (her)openen. De documentaire heet Gollegiisá - Skattkammeret De documentaire duurt 40 minuten en is ondertiteld in het Noors.

In juli 2014 kwam de NRK met de documentaire Viddas voktere uit. Het aantal rendieren zou met 40.000 dieren gereduceerd moeten worden. Rendiereigenaar Mikkel Mathis Hætta vreest voor zijn bestaan. Zijn er werkelijk te veel rendieren en gaat dat tenkoste van het milieu of gaat het vooral om de belangen van onder anderen de mijnbouwindustrie? Deze documentaire is in het Noors en duurt 30 minuten.


Colofon | Contact