Halland

Halland is bekend vanwege zijn vruchtbare grond en in de gebieden aan de kust is veel landbouwgrond te vinden.

Het binnenland van Halland is voor een groot deel bebost. Het hoogste punt van Halland is de 226 meter boven de zeespiegel gelegen Högalteknall, een top in de Hallandsåsen, de heuvelrug die Halland scheidt van Skåne.

Halland kan wat betreft flora en fauna worden opgedeeld in drie regio's : de kustvlakte, de overgangsstreek en de bosstreek.
In de kuststreek ligt de meeste landbouwgrond en toch heeft juist dit gebied de hoogste bevolkingsdichtheid.
De overgangsstreek bestaat zowel uit landbouwgrond als uit bossen, vooral loofbossen. Ook de noordhelling van de heuvelrug Hallandsåsen behoort tot dit gebied.
De bosstreek omvat het oostelijke deel van Halland. Dit deel is sterk bebost met vooral naaldbossen.

In het zuidelijke en middelste deel van dit gebied zijn veel moerassen te vinden. De aarde in dit gebied is betrekkelijk voedingsarm. Rond de 60% van het oppervlakte van Halland is bos. (bro: wikipedia)

Door de provincie Halland loopt de Hallandsleden. Dit is een route van 380 km.